دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398

سلامت مگ با هدف ایجاد بستری برای پایش درمان در حوزه بیماری‌های مزمن با دو رویکرد پزشکی مدرن و سایر روش های مکمل، همچنین مصاحبه و معرفی پزشکان برجسته و فعال متولد شد. تا کنون 167 نوشته در سلامت مگ منتشر شده است. نوشته‌های سلامت مگ دارای محوریت بیماری‌های مزمن، مصاحبه با پزشکان و تهیه پادکست‌های سلامت می‌باشد. در سلامت مگ برای اولین بار کلیه متون به همراه فایل صوتی عرضه می‌شود. این ویژگی جهت سهولت دسترسی کم بینایان و افراد با مشکلات بصری در سلامت مگ در نظر گرفته شده است.

پر بازدید ترین نوشته های هفته: