دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398

معلولیت

واژه معلولیت در برگیرنده مفاهیم متعدد شامل اختلال در گفتار و رفتار، محدودیت در فعالیت و مشارکت‌های اجتماعی می‌باشد.

‌ماده اول قانون جامع حمایت از حقوق معلولان کشور ما، در تعریف افراد معلول چنین آورده است: «فردی که  براثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال‌ مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآئی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب‌کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.»

معلولیت همیشه مادرزادی نیست بلکه موارد اکتسابی نیز وجود دارند. بیماری‌ها، افزایش سن، سوانح و… از علل ایجاد معلولیت‌های اکتسابی هستند. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت ۱۵درصد مردم جهان دارای نوعی معلولیت هستند.

پیشگیری از موارد معلولیت‌های مادرزادی و ژنتیک با غربالگری‌های قبل ازدواج و بارداری و حین بارداری کاهش می یابد (اما به صفر نمی رسد). از علل معلولیت‌های اکتسابی قابل پیشگیری می‌توان به سوانح و تصادفات اشاره کرد. طبق آمار یونیسف، هر سال در سراسر جهان سوانح رانندگي منجر به مصدوميت و معلوليت بيست تا پنجاه ميليون نفر مي‌گردد و در ایران تصادفات جاده‌ای موجب مصدوميت يا معلوليت ۳۰۰۰۰۰ نفر می‌شود.از انواع معلولیتها میتوان به نابینایی، ناشنوایی، کم اندامی، قطع عضو و …

مطلبی برای نمایش وجود ندارد

آخرین نوشته ها

نوشته ها برتر هفته