دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398

فلج

آسیب درهرکدام از قسمت‌های مسیر انتقال پیام عصبی به عضلات باعث فلج می‌شود. این قسمت‌ها شامل مغز، نخاع و اعصاب محیطی می‌باشد. انواع دسته بندی برای فلج وجود دارد. برای مثال در یک تقسیم بندی فلج به دو نوع اسپاستیک و فلاسید طبقه بندی می‌شود و همانطور که از نام آن‌ها پیداست در نوع اسپاستیک عضلات دارای اسپاسم و انقباض هستند؛ نوع فلاسید عکس این حالت است. همچنین فلج می‌تواند موقت یا دائم باشد و در یک تقسیم بندی دیگر می‌تواند نسبی (پارشیال) یا کامل باشد. بعضی از انواع فلج با از دست دادن حس اندام نیز همراه هستند. فلج هردو پا، پاراپلژی و فلج هر چهار اندام کوآدری پلژی نامیده می شوند. از علل فلج می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سکته های مغزی: می توانند باعث فلج در یک سمت یا هر دو سمت بدن شود.
  • آسیب به نخاع
  • آسیب به مغز
  • ام اس
  • سندرم گیلن باره
  • فلج مغزی
  • ALS
  • نوروپاتی های محیطی
  • بیماری های ویروسی
  • و…

برای تشخیص علل فلج از تصویربرداری‌های مختلف و بررسی مایع مغزی نخاعی استفاده می‌شود.

بعضی از انواع فلج ممکن است به صورت خود به خود تا حدی بهبود داشته باشند و یا کاملا بر طرف شوند. برای مثال فلج bell’s و یا بعضی موارد فلج های ناشی از سکته‌های مغزی ممکن است به مرور زمان بهبود یابند. در سایر موارد فلج از درمان‌های توان بخشی و فیزیکال تراپی استفاده می‌شود.

مطلبی برای نمایش وجود ندارد

آخرین نوشته ها

نوشته ها برتر هفته