دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398

وسواس جبری

وسواس

اختلال وسواس فکری جبری به صورت گروهی از علایم تظاهر می‌کند که شامل افکار مزاحم ، آداب وسواسی، اشتغالات ذهنی و وسواس های عملی  هستند. افراد مبتلا به این اختلال دچار افکاری مزاحم، ناخوشایند و ناخواسته می‌شوند که به صورت غیر ارادی به ذهن می‌آیند و موجب ناراحتی و ایجاد اضطراب می‌شوند. افراد مبتلا به وسواس احساس می‌کنند که در واکنش به یک وسواس باید یک عمل خاص را به طور مکرر انجام دهند تا از اضطراب یا ناراحتی ناشی از وسواس بکاهند. در بعضی از موارد ممکن است خود شخص متوجه رفتارهای غیر منطقی خود شود، ولی با این وجود نیز روی رفتار و کردار خود کنترل ندارد. وسواس‌ها مثل مهمان‌های ناخوانده‌ای هستند که به ذهن فرد یورش برده و باعث میشود او معذب ، عصبی و گاهی هراسان شود. اجبارها اعمالی هستند که مردم احساس می‌کنند مجبورند آنها را انجام دهند تا با وسواس‌ها مقابله کنند یا با آنها کنار بیایند. این اعمال بیشتر به صورت تشریفاتی در میایند مانند: شستن مکرر دست‌ها، چک کردن مداوم قفل درها و پنجره ها.

در سبب شناسی این اختلال به عوامل روانی همانند نقص حافظه، مسولیت اغراق‌آمیز، تفکر جادویی و کمال گرا توجه می‌شود. شیوع آن معمولا تدریجی است و بیشتر در اوایل جوانی یا بزرگسالی پس از یک رویداد استرس زا ظاهر می‌شود. در درمان آن از دارو درمانی و روش‌های روان‌درمانی همانند شناختی _رفتاری و مواجه درمانی می‌توان استفاده کرد.

مطلبی برای نمایش وجود ندارد

آخرین نوشته ها

نوشته ها برتر هفته